STRANA

KONZERVATIVNÍ PRAVICE ŘN

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram
 

AKTUALITY

POLITICKÉ HNUTÍ

Strana se hlásí k takzvané nové pravici, její ideologie je postavena na principech svobody, individualismu a tradice, až po principy jako jsou autorita, řád, hierarchie, povinnost. Klade důraz více na individualismus, než na kolektivismus.

 

Prosazuje ochranu soukromého vlastnictví a deklaruje svobodu podnikání, to považuje za podmínku nezbytnou k životu a prosperitě společnosti. Nezastupitelnou roli spatřuje v tradiční rodině a dodržování hodnotového řádu, podporuje náboženské hodnoty a zamítá imigraci (především věřících mimo křesťanských vyznání).

#NOVÁ PRAVICE

Sledujte nás na Instagramu! @SKP.RN

 

ZÁKLADNÍ HODNOTY

#Individualismus

lidé přebírají osobní odpovědnost za své jednání a činy

#Organická společnost

lidé mají svou roli ve společnosti a každý se spontánně zapojuje a má povinnosti  vůči svému okolí

#Lidská přirozenost

konzervativci jsou si vědomi, že člověk je nedokonalý a jeho přirozenost nemůže být změněna 

#Řád, pořádek a hierarchie

je základem existence a kontinuity společnosti, ve které musí tyto hodnoty existovat

#Tradice

odkazuje na víru, instituce, zvyky a praktiky zděděné z generace na generaci od nepaměti

#Přirozená nerovnost

akceptuje fakt přirozené nerovnosti navzdory tomu, že má tento fakt díky socialistické propagandě negativní konotace, protože přirozená nerovnost je nezbytná pro pokrok společnosti

#Soukromé vlastnictví

zdůrazňuje význam a důležitost vlastnictví jako způsobu, jak se lidé stávají součástí společnosti a jako způsob kontradikce kolektivistického socialismu

#Pragmatizmus

je namířen proti představě, že konzervatismus je proti změnám. Je to uvědomění si, že existuje nutnost státu, aby mohl existovat funkční vztah mezi vládou a ovládanými (sebevědomými a autonomními jedinci – „lidem“)

 
 
Stačí vyplnit a my se Vám ozveme.
2019, Tomáš Riedl, Grafendi.cz