rucce2.png

Krajské volby

2020 

Strana SKP - ŘN  se rozhodla kandidovat v nadcházejících krajských volbách v Karlovarském kraji. Zde ve vybraných příspěvcích nebo na našem Facebooku se dozvíte veškeré informace týkající se volebního období. Níže Vám představujeme naše kandidáty. 

Zveřejněné pořadí není pořadím kandidátů na kandidátní listině.

Josef Zickler

předseda strany, podnikatel a majitel
firem, zakladatel a provozovatel
dobročinné služby Dovoz MÁMA

Sokolov

Mgr. et Mgr. Radka Kvasničková

pedagožka – učitelka ZŠ, lektorka
kompenzačních cvičení pro ženy

a seniory


Ostrov

Ing. Luděk Beran

majitel firmy, provozní ředitel

HC Baník Sokolov

 

Svatava

Ing. Mgr. Miroslav Šůs 

pedagog, inženýr

technické kybernetiky, zastupitel města Rotava

 

Rotava

MUDr. Věra Blechová

praktická lékařka pro dospělé
a dorost, odborná konzultantka
v péči o seniory

Habartov

Miroslav Ponert 

lektor odborných dovedností
MP Karlovy Vary a střední školy TRIVIS s.r.o.

Karlovy Vary

MVDr. Václava Molcarová

doktorka veterinární medicíny

Kaceřov

Ing. Milada Šulcová. LL.M.

ekonomka, daňová poradkyně

Krajková

Marta Hondlíková

předsedkyně ZO Svazu postižených
civilizačními chorobami v ČR

Toužim

Ing. Marek Kroha 

majitel a provozovatel střelnice,
inženýr ekologie

Sokolov

Petr Majer

velitel JSDH,

mistr výroby

 

Habartov

Michaela Rojtová

místopředsedkyně strany,

manažerka provozu,

studentka VŠ

 

Sokolov

Tomáš Riedl 

student, grafik, živnostník

Loket

Vojtěch Hanzlík

vedoucí skladového hospodářství,
bývalý místostarosta
obce Bukovany

Sokolov

Michal Aufrichtig

majitel firmy, návrhář a výrobce předmětů z drahých

kovů a kamenů

Cheb

Lýdie Duchková

moderátorka projektu ŽIVOT MÁMA 

(maminka Lýdie) 

Kynšperk nad  Ohří

Jiří Kasal

mistr výroby, aktivista v SPCCH

Toužim

Hana Baštová

odborná řídící pracovnice

 v soukromém sektoru

 

Kynšperk nad Ohří

Jana Tučáková

živnostník

Kraslice

Blanka Krejzová

majitelka a provozovatelka
dětského centra Sluníčko


Ostrov
 

Hana Převrátilová

Pracovnice dětského
centra

 

Ostrov

Pavel Pocklan

podnikatel, jednatel

Chodov

 

STRANA KONZERVATIVNÍ PRAVICE S PODPOROU

NEZÁVISLÝCH  ODBORNÍKŮ

 

“PRO NÁŠ ŽIVOT - PRO NÁŠ KRAJ “

  

 

 • DOSTATEK LÉKAŘŮ A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

 • DOSTUPNÉ BYDLENÍ PRO MLADÉ I SENIORY 

 • VZDĚLÁNÍ  PRO MLADÉ I SENIORY 

 • MODERNÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

 • BEZPEČNÁ PŘÍHRANIČNÍ OBLAST A BEZPEČNÁ ULICE 

 • MAXIMÁLNÍ PODPORA PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI 

 • PODPORA ŽIVOTA MATEK SAMOŽIVITELEK

 • SPORT PRO REPREZENTACI, ZDRAVÍ  A ZÁBAVU 

 • EKOLOGIE A ZDRAVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V KV KRAJI

 • ŠŤASTNÉ NĚMÉ TVÁŘE

 • DOSTATEK LÉKAŘŮ A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

Jednak  je nutné konstatovat, že jsme krajem bez FAKULTNÍ NEMOCNICE, která
slouží k praxi mediků, tedy přivádí do regionu budoucí lékaře. Zajistíme, aby část
zdravotních zařízení v kraji dostala statut fakultního pracoviště a přivedla mediky k
nám domů. Pak je dobré si přiznat, že zdravotnictví je podnikání jako každé jiné.
Každý pracuje raději za vice peněz jak lékař, tak sestra. Větší platby, které zaplatí
pojišťovny za naše ošetření lékařům a zdravotním zařízením, přivedou lékaře do
regionu. Dosáhneme toho úpravou úhradové vyhlášky pro náš region.

 

 • DOSTUPNÉ BYDLENÍ PRO MLADÉ A SENIORY

Prosazujeme výstavbu obecních bytů formou odkupu nemovitostí s následnou
rekonstrukcí na obecní bytové prostory, ve kterých budou nájemné a služby
dotovány v takové výši, aby usnadnily život mladým, seniorům a matkám
samoživitelkám. Tímto krokem sebereme  vítr z plachet “Obchodu s chudobou“. 

 

 • VZDĚLÁNÍ PRO MLADÉ I SENIORY

Karlovarský kraj potřebuje klasickou státní vysokou školu i s kampusem, kam
přijdou  studenti z celé republiky; je zde možnost, že v regionu zůstanou. Současné
vysoké školy v Karlovarském kraji jsou účelově vysunutá pracoviště plnohodnotných
vysokoškolských subjektů, která svým omezeným  zaměřením nemohou plnit
požadovanou kvalitu pro Karlovarský kraj. Vzhledem k digitalizaci  státní správy,
bankovnictví, zdravotnictví a dalších služeb je v Karlovarském kraji nutné zavést
plošné internetové připojení zdarma a pořádat bezplatné vzdělávací  kurzy
především pro seniory.   

 • MODERNÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Z Prahy do Karlových Varů, Sokolova a Chebu do hodiny. Uděláme velký krok ke
spokojenosti našeho regionu. Prosadíme přímé vlakové spojení s parametry pro
rychlovlak Pendolino. Celosvětově nejuznávanější dopravní spojení. Rychlost,
ekologie a finanční výhodnost. Je to dvousměrná brána k jednoduché dosažitelnosti
zaměstnání, vzdělání, podnikání, kultuře a cestovnímu ruchu. 

 

 • BEZPEČNÁ PŘÍHRANIČNÍ OBLAST A BEZPEČNÁ ULICE 

Jsme hraničním krajem a první se tedy potkáme s možnými negativy  migrační
politiky Spolkové republiky Německo. Kraj musí vyčlenit dostatek finančních zdrojů
na rozšíření, nebo zbudování nových služeben s odpovídajícím technickým
vybavením  k preventivnímu elektronickému monitoringu  příhraničních oblastí.
Vzhledem k ekonomickému dopadu pandemie se bude městská policie potkávat s
novými situacemi, které musí řešit. Krajská politika ovlivňuje činnost Městské policie. Jsme tedy pro vyšší mzdy, které
umožní kvalitnější výběr lidských zdrojů pro tuto službu, které nutně náš region
potřebuje. Dalším krokem je zřízení krajského výcvikového střediska v oblasti Kraslic
a Aše,  které bude sloužit pro zkvalitnění přípravy policistů. 

 • MAXIMÁLNÍ PODPORA PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI 

Politická vůle musí jednoznačně působit na odpovědné úředníky, aby ještě v rámci 
zákonných norem našli hranici únosné míry benevolence vůči podnikatelským
aktivitám tak, aby cesta podnikatele byla co nejméně omezovaná. Prostor k určité
benevolenci a aktivitě ze strany samosprávného celku existuje. Nejen striktně
dohlížet, ale i pomáhat radou a věcnou  konzultací. 

 

 • PODPORA ŽIVOTA MATEK SAMOŽIVITELEK

Rozhodli jsme se iniciovat maximální podporu matek samoživitelek. Jejich pozice ve
společnosti není doceněna vzhledem k jejich odpovědnosti vůči výchově  budoucí
generace. Jejich ekonomická situace, vytíženost a náročnost života je staví
minimálně do stejně složité společenské, ekonomické i sociální situace jako seniory.
Proto v Karlovarském kraji vytvoříme pilotní projekt pro podporu matek
samoživitelek, který jim jednoznačně usnadní situaci a dá větší prostor nejen
k výchově dětí, ale i k jejich vlastnímu životu.

 • SPORT PRO REPREZENTACI, ZDRAVÍ A ZÁBAVU 

Vnímáme sport jako součást života všech generací. Vrcholový sport bereme jako
vzor a motivaci pro ostatní. Výkonnostní a rekreační sport je pro nás masovou
záležitostí, která společnosti přináší zdraví, duševní pohodu a radost ze života. Proto
nelze při podpoře sportu přehlížet střední a starší generaci. Kromě kolektivních
sportů nezapomínáme ani na individuální sporty a to především u talentované
mládeže a na sportovní spolkovou činnost.

 • EKOLOGIE A ZDRAVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V KV KRAJI

S vědomím negativního dopadu těžební činnosti na celý region musíme o to více
dbát na ochranu životního prostředí. V duchu tohoto postoje nepřipustíme svoz
veškerých druhů odpadů včetně komunálních, chemických a kalových do
Karlovarského regionu a to jak z jiných částí státu, tak ze zahraničí za účelem jejich
likvidace, nebo ukládání v našem regionu. 
Potřeba vybalancovat těžební činnost s co možná nejlepšími podmínkami pro život
lidí v našem regionu nás vede k nutnosti zavedení opatření, která zastaví jakoukoli
těžební činnost prováděnou ve vzdálenosti bližší než 800 metrů od nemovitostí
sloužících k trvalému bydlení v době od 22.00 do 06.00. 

 

 • ŠŤASTNÉ NĚMÉ TVÁŘE

Odpovědnost musíme mít nejen k prostředí, ve kterém žijeme, ale také ke všem jeho
obyvatelům. Prosazujeme podporu spolků, které se starají o opuštěná či raněná
zvířata a dále rozvíjíme spolkovou činnost týkající se našich zvířecích kamarádů, což
v konečném důsledku pomůže nejen jim, ale i nám.

Aktuality

2019, Tomáš Riedl, Grafendi.cz