2019, Tomáš Riedl
Search
  • TR

13. dubna se konal celorepublikový sněm

Updated: Apr 20, 2019

Mimo běžnou agendu projednal a schválil revokaci usnesení předsednictva ze dne 20.10.2018 a potvrdil ve funkci předsedy Josefa Zicklera a místopředsedy Romana Urbánka, Miloslava Janíčka, Lucii Pánikovou Vlčkovou a Michaelu Rojtovou.Dále se sněm zabýval změnou stanov, konkrétně změnu na politickou stranu s upraveným názvem Strana konzervativní pravice - ŘN, zabýval se také změnami v oblasti programových zásad a cílů.Všem přítomným děkuji za účast a odvedenou práci.


-Josef Zickler-

41 views